اتحادیه عرب: مصوبه جنجالی “کشور یهود” راهی برای پاکسازی نژادی و مهاجرت اجباری اعراب است

  نگام ، بین الملل _ اتحادیه عرب تاکید کرد، قانون “دولت یهود” که دو ماه قبل توسط کنست (پارلمان

ادامه مطلب...