القدس العربی: عربستان در اندیشه تاسیس کنسولگری در «نجف»؟ / نبرد سعودی-ایرانی در عراق تشدید می‌شود / شروطی که احزاب شیعه برای سفر بن‌سلمان به بغداد تعیین کردند

نگام ، بین الملل _ تشکلهای شیعه عراقی شروطی را برای سفر احتمالی بن سلمان به بغداد وضع کرده و

ادامه مطلب...