عکس طنز روز : کاربردهای احتمالی اسکناس در آینده / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : کاربردهای احتمالی اسکناس در آینده کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : در حاشیه استفاده از برخی وسایل یکبار مصرف در اتاق‌های عمل / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : در حاشیه استفاده از برخی وسایل یکبار مصرف در اتاق‌های عمل کاری از : احمدرضا

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : فردوسی پور ایده آل از نظر روزنامه کیهان / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : فردوسی پور ایده آل از نظر روزنامه کیهان کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : کاربرد بخارشور در علم پزشکی ؛ به بهانه ی خبر واردات بخارشور توسط شرکت های داروسازی با ارز دولتی / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : کاربرد بخارشور در علم پزشکی به بهانه ی خبر واردات بخارشور توسط شرکت های داروسازی با

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : مرا به خیر تو امید نیست… / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : مرا به خیر تو امید نیست..   کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : الگوریتم حل مشکلات توسط دولت / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : الگوریتم حل مشکلات توسط دولت   کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : کارلوس پویول چگونه در ۴مرحله،قابل پخش میشود؟؟ / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : کارلوس پویول چگونه در ۴مرحله،قابل پخش میشود؟؟   کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : با کمک تیم گریم صدا وسیما ،مشکل آزاده صمدی برای اجرای برنامه ویژه جام جهانی حل شد/ احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : با کمک تیم گریم صدا وسیما ،مشکل آزاده صمدی برای اجرای برنامه ویژه جام جهانی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : درحاشیه تشویق تیم ملی توسط رییس‌جمهور در منزل / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : درحاشیه تشویق تیم ملی توسط رییس‌جمهور در منزل   کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : سخن بزرگان ؛ این قسمت: تبریک با منت! / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : سخن بزرگان ؛ این قسمت: تبریک با منت!   کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...