عکس طنز روز ؛ سخن بزرگان : همینه که هست / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز ؛ سخن بزرگان : همینه که هست کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : گزینه‌های پیشنهادی برای سخنگویی دولت ! / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : گزینه‌های پیشنهادی برای سخنگویی دولت ! کاری از : احمدرضا کاظمی  

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : مبارزه با گرانی به سبک ایرانی! / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : مبارزه با گرانی به سبک ایرانی! کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : چت امیر مهدی ژوله و رئیس سازمان صدا و سیما / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : چت امیر مهدی ژوله و رئیس سازمان صدا و سیما کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : اثر حرافی‌ها بر صرافی‌ها / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : اثر حرافی‌ها بر صرافی‌ها کاری از :  احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : شعارهای پیشنهادی خودجوش / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : شعارهای پیشنهادی خودجوش کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : کنسول بازی «ماریو رانت خور» / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : کنسول بازی «ماریو رانت خور» کاری از : احمدرضا کاظمی    

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : از تمام خس و خاشاک های کشور معذرت می خواهم! / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : از تمام خس و خاشاک های کشور معذرت می خواهم! کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : درحاشیه عاجز بودن کشور از تولید بدنه کارت ملی / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : درحاشیه عاجز بودن کشور از تولید بدنه کارت ملی کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : تهیه لباس برند برای معتادان و زباله گردها /احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : تهیه لباس برند برای معتادان و زباله گردها کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : به بهانه ی نطق محمدرضاعارف در مجلس ؛ سرمایه هرکس،حرف هایی هست که برای نگفتن دارد! / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : به بهانه ی نطق محمدرضاعارف در مجلس ؛ سرمایه هرکس،حرف هایی هست که برای نگفتن

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : درحاشیه استفاده از چهره “بازیگر گیم آف ترونز” در بنر فرهنگی / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : درحاشیه استفاده از چهره “بازیگر گیم آف ترونز” در بنر فرهنگی کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : کاربردهای احتمالی اسکناس در آینده / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : کاربردهای احتمالی اسکناس در آینده کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : در حاشیه استفاده از برخی وسایل یکبار مصرف در اتاق‌های عمل / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : در حاشیه استفاده از برخی وسایل یکبار مصرف در اتاق‌های عمل کاری از : احمدرضا

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : فردوسی پور ایده آل از نظر روزنامه کیهان / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : فردوسی پور ایده آل از نظر روزنامه کیهان کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...