عکس طنز روز ؛ سخن بزرگان : همینه که هست / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز ؛ سخن بزرگان : همینه که هست کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : گزینه‌های پیشنهادی برای سخنگویی دولت ! / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : گزینه‌های پیشنهادی برای سخنگویی دولت ! کاری از : احمدرضا کاظمی  

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : مبارزه با گرانی به سبک ایرانی! / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : مبارزه با گرانی به سبک ایرانی! کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : چت امیر مهدی ژوله و رئیس سازمان صدا و سیما / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : چت امیر مهدی ژوله و رئیس سازمان صدا و سیما کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : اثر حرافی‌ها بر صرافی‌ها / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : اثر حرافی‌ها بر صرافی‌ها کاری از :  احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : شعارهای پیشنهادی خودجوش / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : شعارهای پیشنهادی خودجوش کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : کنسول بازی «ماریو رانت خور» / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : کنسول بازی «ماریو رانت خور» کاری از : احمدرضا کاظمی    

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : از تمام خس و خاشاک های کشور معذرت می خواهم! / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : از تمام خس و خاشاک های کشور معذرت می خواهم! کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : درحاشیه عاجز بودن کشور از تولید بدنه کارت ملی / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : درحاشیه عاجز بودن کشور از تولید بدنه کارت ملی کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : تهیه لباس برند برای معتادان و زباله گردها /احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : تهیه لباس برند برای معتادان و زباله گردها کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...