نفت، رشد اقتصادی و استبداد / علی مزروعی

فساد رو به افزایش مانع از رشد می شود. ثروت ناشی از معادن ممکن است از باز توزیع قدرت سیاسی

ادامه مطلب...

پایان استبداد دلار در اقتصاد ایران

نگام ، اقتصادی _ انزوای دلار از تجارت جهانی پروژه ای است که برخی کشورها از چند سال گذشته برای

ادامه مطلب...

حذف فیزیکی زنان به نفع نظام جمهوری اسلامی است / فرید مصطفوی

حذف فیزیکی ،جمله آشنایی است و چه بسا تلخ.جمله ای که ملت ایران در تمامی اعصار ، چه دور و

ادامه مطلب...

منطق عاشورا ضد تحجر و استبداد است

مشکلات در حوزه ساحت اجتماعی و مدیریتی کشور است. ناتوانیِ مدیریت کشور سبب شده است که مردم به گرفتاری هایی

ادامه مطلب...