پایان استبداد دلار در اقتصاد ایران

نگام ، اقتصادی _ انزوای دلار از تجارت جهانی پروژه ای است که برخی کشورها از چند سال گذشته برای

ادامه مطلب...

حذف فیزیکی زنان به نفع نظام جمهوری اسلامی است / فرید مصطفوی

حذف فیزیکی ،جمله آشنایی است و چه بسا تلخ.جمله ای که ملت ایران در تمامی اعصار ، چه دور و

ادامه مطلب...

منطق عاشورا ضد تحجر و استبداد است

مشکلات در حوزه ساحت اجتماعی و مدیریتی کشور است. ناتوانیِ مدیریت کشور سبب شده است که مردم به گرفتاری هایی

ادامه مطلب...