سید محمد خاتمی: اولویت اصلاح طلبان نجات ایران است / نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که مردم از اصلاح پذیر بودن سیستم ناامید شوند / این گونه نیست که هر آن که مدعی اصلاح طلبی است را بتوان اصلاح طلب نامید‌

نگام ؛ سیاسی _ سید محمد خاتمی در دیدار جمعی از جوانان اصلاح طلب بر اصلاح پذیری اصلاحات مثل همه

ادامه مطلب...

تعریف اصلاح طلبی و اصلاح طلب / کریم عبداللهی

اصلاح طلبی؛ پیشرفت و آگاه شدن ناخواسته انسانهاست. رشد اندیشه هاست. آگاهی از حقوق شهروندی است احترام به قوانین و

ادامه مطلب...

نیاز ملی‌ به اصلاح در اصلاح طلبی برای مقاومت مدنی / محمد سهیمی

قبل از آنکه بحث درباره عنوان این پست را آغاز کنم، اجازه دهید باردیگر معنی‌ مفهوم اصلاح طلبی را از

ادامه مطلب...

حمید عظیمی بازداشت و به زندان اراک منتقل شد

نگام، حقوق بشر – حمید عظیمی، به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب علیه سپاه و بسیج به حکم دادستانی

ادامه مطلب...