جلوگیری از ورود ۳۰ کارگر «نی شکر هفت تپه» به کارخانه/ اعتصاب ادامه دارد

نگام، کارگری – صبح دیروز (پنجشنبه یکم تیر ماه) در ادامه اعتراض صنفی کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه، ماموران

ادامه مطلب...

کارگران بازنشسته هفت تپه دوباره تجمع کردند/هنوز کسی پاسخگو نیست

نگام، کارگری – اعتراض صنفی کارگران بازنشسته مجتمع کشت وصنعت نی شکر هفت تپه که از حدود دوماه قبل به

ادامه مطلب...