شعر سیاسی : من و ناسپاسی؟ گمانی بعید ؛ من و بی وفایی؟ خیالی محال / افشین علاء

🔷شکایت سگ🔷 دم ظهر، وقت نماز زوال سگی زخمی و لاغر و خسته حال به مسجد رسید و کنار درش

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : سعودی ها کجا؟ ایران کجا؟ لنز شما ما را ؛ چرا برعکس می بیند پس از یک عمر عکاسی؟ / افشین علاء

    نامه ای به غرب شما ای اهل مغرب، از اروپایی و تگزاسی که در آزادی و حق بیان

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : ادب چکد از خامه نویسد اگر نامه ؛ به حضرت علامه شبیری زنجانی / افشین علاء

    ملک فقاهت فسانه شد آن دوران که شرط مسلمانی ارادت و حرمت بود به عالم ربانی جهان تشیع

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : چرا مرزا نمی دونن ؛ سفر، حق پرستوهاس؟ / افشین علاء

⚜️ترانه ی سفر⚜️ یکی مون این ور عالم یکی مون اون سر دنیا تمام عمرمون باید بمونیم تو صف ویزا

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : بسیار چپی را که فرستاد پیِ راست ؛ بس راستیان را پیِ چپ میلِ گذر داد / افشین علاء

پول کثیف گور پدر پول! که ما را به هدر داد هم حرص فزون خواهی و هم خون جگر داد

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : در این سراب چه جویی؟ / افشین علاء

    ز سنگ خاره، جواهر درست نتوان کرد علاج پستی دونان به پست نتوان کرد اساس ملک به عدل

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : ما هر دو خورده ایم این سال ها ولی ، من چوب انقلاب، تو نان انقلاب / افشین علاء

یک عمر خورده ای از خوان انقلاب اما نبرده ای فرمان انقلاب پنجاه و هفت را بردی ز خاطرت تنها

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : در غیاب یلان / افشین علاء

گدای در پی ثروت عجول، دشمن ماست فساد و مال حرام و نزول، دشمن ماست حقیر بی سر و پایی

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : “دختر خوشکام” بودن عیب نیست / افشین علاء

در پاسخ به روزنامه ی کیهان که به جای نام بردن از یک بانوی هنرمند، به مادر ایشان اهانت کرد.

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : ایرانِ زخم دیده ی غمگین، کمی بخند / افشین علاء

ایران زخم دیده ی غمگین، کمی بخند دف می زنم برای تو، با من دمی بخند زانوی غم گرفته در

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : راهزنِ روسیاه / افشین علاء

به نسل خسته ی نومید، امید را بدهید یکی از آن همه وعد و وعید را بدهید یکی، فقط یکی

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : عریضه ای به مقامات / افشین علاء

اساس ملک ندارد دوام بی مردم که نظم می دهد از کف، نظام، بی مردم به توده ها و به

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : نان و موز / افشین علاء

گشت نامیزان، ترازوها به طرز بی حساب بر تراز اقتصاد افتاد لرز بی حساب جیب ما تنگ است لابد! چون

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : در دایره ی عدل / افشین علاء

ای قاضی اگر عادلی و یار بهشتی اعمال خود آمیز به افکار بهشتی تا دهر به ما غبطه خورد، خامه

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : کشورم، ایران / افشین علاء

کشورم رودی است از چرخ معلق ریخته مثل گیسویی که بر آن یاس و زنبق ریخته در خیابانش قدم بگذار

ادامه مطلب...