شعر سیاسی : المنّه لله که در میکده باز است ؛ باز است ولی دفتر امداد امام است / رحیم رسولی

شاهد قدسی   “گل در بر و می در کف و معشوق به کام است” یک لحظه کسی سر نرسد

ادامه مطلب...