افزودن جعل و دروغ در فهرست امضاء برای مدعیان استیضاح رئیس جمهور !

نگام ، سیاسی _ روزنامه قانون در گزارشی پیرامون تلاش برخی نمایندگان برای طرح سؤال از رئیس جمهور با امضای

ادامه مطلب...

پروانه مافی تشریح کرد: دلواپسان برای طرح سوال از رئیس جمهور چگونه با بداخلاقی امضا جمع کردند؟

نگام ، سیاسی _ روانه مافی، از اعضای فراکسیون امید تاکید کرد: متنی که در مجلس مورد امضا قرار گرفت بحث

ادامه مطلب...