امیرارجمند: حاکمیت به خواسته‌ها و شعارهای اکثریت توجه کند

نگام ، سیاسی _آقای رئیسی فرمودند که ما ۱۶ میلیون رای داریم باید رای ما در نظر گرفته شود، باید

ادامه مطلب...

برای شرکت هدفمند در انتخابات نباید تردید کرد

 ششمین سال حصر خانگی رهبران جنبش سبز با  شروع تبلیغات انتخابات مجلس و خبرگان همزمان شده است. انتخاباتی که شورای نگهبان

ادامه مطلب...

اگر واقعا تلاشی برای رفع حصر شده، دولت شفاف‌سازی کند

مشاور ارشد میرحسین موسوی معتقد است که اگر دولت می‌گوید کارهایی بیشتر از وسع‌مان برای رفع حصر انجام دادیم، باید

ادامه مطلب...

آقای رئیس‌جمهور! حالا وقت اثبات وفای به عهد است

آقای روحانی بدون مقدمه بگویم که ما از شما انتظار معجزه نداریم. همه می دانیم که چگونه افراطیون و آنهایی

ادامه مطلب...

اتهام تقلب متوجه نظام نبود؛ تایید زودهنگام شما چنین کرد

اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به سخنان رهبری که در در دیدار ائمه جمعه گفته بود: «خسارت‌های حوادث

ادامه مطلب...

اگر ۹ دی خوب بود، چرا از آمدن بقیه مردم به خیابان می‌ترسید؟

اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در واکنش به سخنان توهین آمیز صفارهرندی که گفته بود میرحسین و کروبی توهم

ادامه مطلب...