تاخیر کم سابقه در اعلام نرخ خرید تضمینی/ از وزارت جهاد کشاورزی کاری برنیامد NGO‌ها به داد کشاورزان برسند

نگام ، اقتصادی _ کمتر از ۱۵ روز به نخستین برداشت گندم در سال زراعی جاری باقی مانده اما، همچنان

ادامه مطلب...

حضور نماینده NGOها در “ون‌های جمع آوری کودکان کار و خیابان”

نگام ، سازمان های غیردولتی _ عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: در جلسه ای با حضور

ادامه مطلب...