ایران درودی ؛ جامعه تجسمی نقاش خوب تربیت نکرده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ ایران درودی معتقد است هنر نقاشی احساس خالص است و با وجود تشابهی که

ادامه مطلب...