مرگ و مصدومیت ۳ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

نگام، اجتماعی – طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۲ کارگر کشته و ۱ کارگر نیز دچار

ادامه مطلب...

مرگ و مصدومیت ۷ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

نگام، اجتماعی – طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۳ کارگر کشته و ۴ کارگر نیز دچار

ادامه مطلب...

مرگ و مصدومیت ۱۲ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

نگام، اجتماعی – طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۶ کارگر کشته و ۶ کارگر نیز دچار

ادامه مطلب...

ایمنی شرایط محیط کار کارگران عسلویه پایین است

به گزارش نگام به نقل از ایلنا، مسئله نادیده گرفته شدن مقررات مربوط به اصول ایمنی و بهداشت کار در

ادامه مطلب...