بررسی ابعاد حقوقی تذکر راننده اسنپ و اقدام مسافر در هتک حیثیت راننده/ خودرو حریم شخصی و خصوصی نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ در روزهای اخیر اقدام یک مسافر اسنپ در انتشار عکس و مشخصات یک راننده

ادامه مطلب...