دوباره ابن‌الوقتهای دلواپس دوره افتاده‌اند تا حقانیت خود و بصیرتشان را بر مبنای #گفت_شد به رخ بکشند / حسین رزاق

ایامی که متن برجام در کمیسیونهای مجلس بررسی میشد و بیلبوردهای مخالفت با آن شهر را پر کرده بود و

ادامه مطلب...

با رهبری همسو باشیم/ رهبری می‌گوید حصر، حق سران فتنه است

نگام، سیاسی _ احمد خاتمی، در نشست بصیرتی نیروهای سپاه با ارائه تعریفی جدید از بصیرت! و با این درخواست که

ادامه مطلب...