روایتی از چهار فصل زندگی سیاسی احمدی نژاد در سال۶ ۹ / بمب ساعتی به شمارش افتاد

نگام ، سیاسی _ محمود احمدی‌نژاد برای سال ۹۶ گویی به خود قول داده بود که سنگ تمام بگذارد. او

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با فریبرز دهقان ، روزنامه نگار / به بهانه ی بازداشت یاران احمدی نژاد و عدم برخورد با شخص او

نگام ، حسن مقیمی _ اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری، روز پنج‌شنبه در اعتراض به

ادامه مطلب...