ظریف: مذاکره پنهانی با آمریکا نداریم / پیام‌هایی از سوی کشورها برای میانجیگری مطرح می‌شود / به جز عمان، سوئیس هم پیام‌هایی را رد و بدل کرده و هنوز هم این کار را انجام می‌دهد

نگام ؛ بین الملل _ ما همیشه از شعار فراتر رفته‌ایم و عمل کرده‌ایم. پیش از این، مذاکره با امریکا

ادامه مطلب...