مصاحبه‌ی نگام با علی‌ اکبر رمضانی: به نظر می آید گسست اصلی میان ادبیات امروز و جامعه، غافل ماندن روشنفکران ادبی از مخاطبان عام باشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، علی اکبر رمضانی شاعر است و در شهرستان خلخال متولد شده است. از او

ادامه مطلب...