شواهد ارتباط موجودات فضایی با انسان ؛ بیگانگان چگونه با ما ارتباط برقرار می کنند؟

نگام، علم و تکنولوژی – نحوه برقراری ارتباط موجودات فضایی با انسان چگونه است؟ دانشمندان معتقدند بیگانگان برای ارتباط با

ادامه مطلب...

ایجاد ارتباط کلامی با موجودات بیگانه در ۱۵۰۰ سال آینده!

نگام ، علم و تکنولوژی – چندین سال است که انسان‌ها با فرستادن امواج صوتی در فضا سعی در ایجاد

ادامه مطلب...