تحریم ها به مرحله سخت تر رسید

مهرداد شاکری امروز ایالات متحده امریکا بخش آخر تحریم های نفتی را اعلام خواهد کرد و هیچ کشوری دیگر از

ادامه مطلب...