ترور محمدرضا کلاهی ،بسته شدن پرونده یک تروریست با یک ترور

  نگام ، سیاسی _ با تایید مرگ محمدرضا کلاهی عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن شهید

ادامه مطلب...