دریافتی ۸ ماهه امسال صداوسیما از خزانه ملت: یک تریلیون و ۳۸۱ میلیارد تومان

نگام ـ اقتصادی ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از هزار و

ادامه مطلب...