تنبیه مجری مسابقه‌ تلویزیونی با سوالی درباره برتری نژاد آریایی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _فرهاد ابتدایی تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی «جدول» در پاسخ به انتقادات از طرح سوالی با محتوای

ادامه مطلب...