عکس طنز روز : جنتی بگوید غلط کردم / حسین رزاق

عکس طنز روز : جنتی بگوید غلط کردم کاری از : حسین رزاق منتشر شده در سایت نگام

ادامه مطلب...

دوباره ابن‌الوقتهای دلواپس دوره افتاده‌اند تا حقانیت خود و بصیرتشان را بر مبنای #گفت_شد به رخ بکشند / حسین رزاق

ایامی که متن برجام در کمیسیونهای مجلس بررسی میشد و بیلبوردهای مخالفت با آن شهر را پر کرده بود و

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : همراهی ایران و روسیه در فیلترینگ تلگرام

عکس طنز روز : همراهی ایران و روسیه در فیلترینگ تلگرام کاری از : حسین رزاق منتشر شده در سایت

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : آقای روحانی به جای همراهی ظاهری با مردم ، برای رسیدن به مطالباتشان تلاش کن

عکس طنز روز : آقای روحانی به جای همراهی ظاهری با مردم ، برای رسیدن به مطالباتشان تلاش کن کاری

ادامه مطلب...