ورود ۱۸۰۰ گردشگر خارجی به کوش‌آداسی ترکیه

نگام ، بین الملل _ دو فرند کشتی ۱۸۰۰ مسافر خارجی وارد اسکله شهرستان کوش‌آداسی استان آیدین، به عنوان یکی

ادامه مطلب...

هدیه “دلواپسان” به مشهد: کاهش گردشگران خارجی

نگام ، اجتماعی _ کاهش ورود گردشگران عرب به مشهد میزان اشغال تختهای هتلهای مشهد را هم اینک به کمتر

ادامه مطلب...

در فضای امنیتی نه تنها سرمایه‌گذار خارجی بلکه داخلی‌ها هم حاضر به ورود نخواهند بود

نگام ، اقتصادی _ با تفکر نیروهای تندرو هیچوقت به امنیت اقتصادی نمی رسیم بنا بر این برای اینکه فضای

ادامه مطلب...