خبرگزاری فارس از بستن تنگه هرمز می گوید

مهرداد شاکری خبرگزاری وابسته به سپاه با پخش کلیپی در فضای مجازی و دادن آمار و اطلاعات غلط و تحلیل

ادامه مطلب...