« راهِ بی آشوب » / خسرو یزدانی

جنبش ها و آشوب ها اگر از برای نان است و آزادی، هماره جنبش هایی هستند افقی و در برابرِ

ادامه مطلب...

بوی باروت می آید / خسرو یزدانی

تیلرسون می رود تا پمپئو بیاید و تام کاتن در رهبری سیا قرار گیرد. حلقهُ دشمنانِ جنگ افروزِ ایران کامل

ادامه مطلب...