⏯ یک نمونه از صدهاهزار دانش‌آموز کرمان و سیستان و هرمزگان و کردستان که در چنین مدارسی درس میخوانند

    یک نمونه از صدهاهزار دانش‌آموز کرمان و سیستان و هرمزگان و کردستان که در چنین مدارسی درس میخوانند

ادامه مطلب...

ثبت نزدیک به ۲هزار شکایت در مورد تنبیه بدنی دانش‌آموزان در سال‌های ۹۳ و ۹۴

نگام، اجتماعی- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که درباره تنبیه بدنی دانش‌آموزان

ادامه مطلب...

تنبیه دانش‌آموز قاینی به کمیسیون آموزش مجلس کشیده شد

نگام، اجتماعی- به‌دنبال انتشار تصاویر تنبیه یک دانش‌آموز قاینی در شبکه‌های اجتماعی، داوود محمدی، نایب‌ رئیس کمیسیون آموزش مجلس، روز

ادامه مطلب...

لزوم بازنگری در گزینش معلمان و مقررات مربوط به تنبیه بدنی

نگام، اجتماعی- دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش بر لزوم بازنگری در گزینش معلمان و مقررات مربوط به تنبیه

ادامه مطلب...

گردش مالی چند هزار میلیاردی کنکور، اجازه حذف این آسیب را نمی‌دهد

نگام، اجتماعی- دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر حذف کنکور و جایگزینی روشی که بتواند؛ هم

ادامه مطلب...