شاید فردا دیر باشد ؛ سخنی با خودمان

  داوود سلیمانی   این یادداشت مخاطبش نه دولت است نه حاکمیت و نه هیچ جریان و خط سیاسی و

ادامه مطلب...

گفتگوی ملی / داوود سلیمانی

ما نیاز به گفتگوی ملی داریم گفتگوی ملی باید بر اساس هدف گیری برای درک مشترک مسائل و مشکلاتی است

ادامه مطلب...

مشروعیت و کارامدی در نظام های سیاسی / داوود سلیمانی

    دو مولفه ی مهمی که در ساحت علوم سیاسی – در خصوص پایداری و یا عدم دوام حاکمیت

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : حصر می شکند / داوود سلیمانی

در حصارِ کجایی؟ کجاست حصر؟ زمانه در تو گم است ، ای هماره ی زمان… نهان به قلعه ی دلها

ادامه مطلب...

لعنت بیهوده / داوود سلیمانی

  اقای وحید حقانیان ،معاون اول رئیس جمهور اقای جهانگیری را لعنت کرد و گفت  که وی این تخم لق

ادامه مطلب...

داوود سلیمانی : روحانی توضیح دهد آیا اراده‌ای برای تحقق وعده‌های انتخاباتی دارد

نگام ، سیاسی _ داوود سلیمانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: آقای روحانی با شعارها و سخنانی که به‌واسطه آن‌ها رأی

ادامه مطلب...

حضور در قدرت یا قدرت حضور / داوود سلیمانی

گاهی وجود کسی در خانواده مایه ی مباهات آن خانواده است و گاه حضور کسی در یک محله موجب افتخار

ادامه مطلب...

شبهه‌ی تحریض مردم در تبلیغ جهت‌دار پیشا انتخاباتی / داوود سلیمانی

  ما یک تجربه‌ی دیگر از رفتارهای پیشا انتخاباتی در زمان کاندیداتوری آقای احمدی نژاد داشتیم. در حالی که آن

ادامه مطلب...

تاریخچه سیاسی جنبش دانشجویی و نقش آن در انتخابات های اخیر

جنبش دانشجویی در ایران سابقه ای تقریبا ۷۰ ساله دارد. ۷۰ سال پر از فراز و نشیب برای این جنبش

ادامه مطلب...