در ۱۰ ماه امسال؛ نقدینگی ۱۶٫۷ درصد رشد کرد

نگام ، اقتصادی _ تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور از رشد ۱۶٫۷ درصدی نقدینگی در ۱۰

ادامه مطلب...