دیدبان حقوق بشر: تحقیقات مستقل درباره مرگ‌های مشکوک زندانیان ایران ضروری است

نگام ، حقوق بشر _ سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به درگذشت کاووس سیدامامی، کنشگر محیط زیست، در جریان

ادامه مطلب...

ایران امکان دسترسی متهمان سیاسی به وکیل را فراهم کند

سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ایران خواست که مطابق آیین دادرسی کیفری جدید امکان دسترسی زندانیان سیاسی و امنیتی

ادامه مطلب...