عجز مسئولانِ فیلترینگ و مامورانِ انسداد در فضایِ مجازی از مقابله با اقتدار تلگرام

نگام ،سیاسی _ تلگرام در کمال اقتدار مبارز میطلبد. مبارزه جویی با تلگرام سبب شده که مسئولانِ فیلترینگ و مامورانِ انسداد

ادامه مطلب...

مرتضی بانک در جمع حامیان روحانی در قم: طوری برنامه‌ریزی کرده بودند که فکر می‌کردند دیگر این دولت تکرار نخواهد شد

نگام ، سیاسی _ این شکوه حضور و عظمت خروش مردم که پشتوانه عظیم مردمی دولت روحانی را نشان می‌دهد؛

ادامه مطلب...

عده‌ای نفوذ را یک انگ برای از میدان به در کردن رقیب کرده‌اند

اصولا در اداره کشور، پرداختن ناگهانی به یک موضوع و بهره‌برداری از آن به عنوان روش اداره کشور درست نیست.

ادامه مطلب...