خروشی دوباره باید… / علی گزرسز ( رها )

می زند فریاد ، مرد بر سر کودک کودک اش غمگین اشک می ریزد زمستان است و سرما کفش هایش

ادامه مطلب...

مر ثیه ای برای زن ایرانی/ از مجموعه کشکول نوشته علی گزرسز – رها

  احساس پوچی ی بی پایانی وجودم را فرا گرقته است ، چون ماشینی هستم که توسط دیگران تنظیم شده

ادامه مطلب...