منطقه‌بندی تهران برای جمع‌آوری زباله توسط کودکان!/ارائه کارت به کودکان کار برای زباله گردی

نگام ، اجتماعی _ فعال حقوق کودک گفت: فاصله بین جمع آوری تا بازیافت زباله عمدتا توسط کودکان بین سنین

ادامه مطلب...

شناسایی ۶۸۵ کودک زباله‌گرد در ۱۰ استان/ ۴۰ درصد این کودکان تنها منبع درآمد خانواده هستند/از بین این کودکان ۴۱ درصد مطلقا بیسواد بودند، ۵۲ درصد داخل مراکز تفکیک زباله زندگی می‌کردند

نگام ، سازمان های غیر دولتی _ اولین نشست کارگروه بررسی وضعیت زباله گردی کودکان تشکیل شد و طی آن

ادامه مطلب...

پشت‌پرده زباله‌گردی کودکان

نگام ، اجتماعی _ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: کارت کودکان زباله‌گرد هر ماه با ٣٠٠ هزار تومان شارژ

ادامه مطلب...