نامه سرگشاده ۴ زندانی سیاسی در پی ضرب و شتم محمدصابر ملک رئیسی در زندان اردبیل

نگام ، حقوق بشر _ محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که در حال گذراندن دوران محکومیت ۱۵ ساله

ادامه مطلب...

انتقال محمد صابر ملک‌ رئیسی به زندان اردبیل

نگام، حقوق بشر – محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که هشتمین سال حکم زندان خود را سپری می

ادامه مطلب...

نامه مشترک علی پژگل و نوراحمد حسن زهی / خانم فدریکا موگرینی؛ ما اسارتی مملو از درد و تحقیر را بخاطر اعتقادات دینی مان متحمل می شویم

نگام، کارگری – علی پژگل و نور احمد حسن زهی، دو زندانی سیاسی که دوران محکومیت بلند مدت خود را بصورت

ادامه مطلب...

تهدید جانی شیراحمد شیرانی، زندان سنی مذهب در زندان اردبیل

نگام، حقوق بشر – شیر احمد شیرانی، زندانی بلوچ که هشتمین سال از ایام حبس ۲۲ ساله خود را بصورت

ادامه مطلب...