گفتگوی نگام با زهره صیادی فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بلوچ ها و کودکان کار/ یک نفر ِ من ؛ در کنارِ میلیونها هم میهنی است که اغتشاش گر , فتنه گر , یا هر چیزی در این مفاهیم نامیده می شوند.

نگام، مهردادشاکری _  جامعه ایران و فضای پیرامون مردم و اخبار رسانه های داخلی و خارجی همگی حکایت از آن

ادامه مطلب...

می رود بر باد پرچین و حصار/ زهره صیادی

به نام دوست سلام! از اعتراض های ِ این روزها , تصویر ِ آن دو پیکر ِ بی جان را

ادامه مطلب...