بازنشستگانِ زیر خط فقر و صندوق‌های بحران‌زده/تکلیف افزایش مستمری‌ها چه خواهد شد؟

نگام ، اجتماعی _ به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت برای پرداخت بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی آستین بالا نزند و

ادامه مطلب...

سقوط ناگهانی جامعه به زیر خط فقر

نگام، سیاسی _ فقر در ایران سال به سال افراد بیشتری را به زیر خط خود می‌کشاند. از سال ۸۴

ادامه مطلب...

خط فقر، شهرنشینان را حاشیه نشین کرد

آخرین فرش لوله‌شده را از زمین برمی‌دارد و کنار تخته فرش‌های دیگر می‌‌اندازد. دستش را پشت کمر خم‌‌شده‌اش می‌‌‌گذارد و

ادامه مطلب...