گفتگوی نگام با ابراهیم ملکی : تخصیص بودجه به سازمانها ونهادهای خاص وغیر پاسخگو امنیت ملی را به مخاطره می اندازد/ شفافیت دربودجه باعث آشکار شدن معافیت های مالیاتی وگمرکی واعلام یارانه های پنهان وغیرمستقیم می شود

  نگام ، میثم بازیاری  _ لایحه بودجه کل کشور به زبان ساده حساب و کتاب دخل و خرج کشور در یکسال است.

ادامه مطلب...