اردوغان: نهادهای اطلاعاتی کشور را می توانیم در زیر یک سقف قرار دهیم

نگام، بین الملل- رئیس جمهور ترکیه با اشاره به احتمال تجمیع نهادهای اطلاعاتی کشور در زیر یک سقف، گفت که این

ادامه مطلب...

موج جدید بازداشت فله ای روزنامه نگاران

سامان صفرزایی، خبرنگار نشریه اندیشه پویا و آفرین چیت ساز، ستون نویس روزنامه دولتی ایران بازداشت شدند. بازداشت این دو

ادامه مطلب...