تجمع سهامداران و مال باختگان پدیده شاندیز

ظهر دیروز با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی برای چندمین بار سهامداران پدیده مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمع کردند

ادامه مطلب...