این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجاست؟

نگام ، اقتصادی _ چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند.

ادامه مطلب...

از موسسه اعتباری کاسپین چه خبر؟

نگام، اقتصادی – موسسه کاسپین با تمام حواشی که طی ماه‌های گذشته پشت سر گذاشت اکنون مدتی است که در

ادامه مطلب...