آغاز اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

نگام، حقوق بشر – سیامک میرزایی فعال آذری در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده

ادامه مطلب...

سیامک میرزایی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خبر از اعتصاب غذای خود داد

نگام، حقوق بشر – سیامک میرزایی فعال آذری که از بیست‌ و سوم تیر ماه ۹۵، در پارس‌آباد مغان بازداشت

ادامه مطلب...

تعویق مجدد جلسه دادرسی سیامک میرزایی در دادگاه تجدید نظر

نگام، حقوق بشر – برای دومین بار، دادگاه تجدید نظر سیامک میرزایی فعال آذری که قرار بود صبح روز چهارشنبه

ادامه مطلب...