گفتگوی نگام با سیروان منصوری ، فعال سیاسی و فعال در امور پناهندگان و مدیر سایت پناهندگی هانا / شرایط جذب پناهندگان در آینده و مشکلات پیش روی آنها در امر کشوری

نگام ، سرویس گفتگو _ در نوبت گفتگوی امروز همکلام شدیم با آقای سیروان منصوری ، فعال سیاسی و فعال

ادامه مطلب...

گفتگوی سایت نگام با سیروان منصوری فعال سیاسی ، فعال حوزه پناهندگی و مدیر سایت پناهندگی هانا

نگام ، سرویس گفتگو _ شاید بطور قطع و یقین  بتوان گفت بطور روزانه شاهد خروج ایرانیان به قصد مهاجرت

ادامه مطلب...