گفتگو با شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل؛ برجام می تواند یک الگو برای دنیا باشد برای حل مشکلات با روش دیپلماسی

نگام، سرویس گفتگو – با شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل در مورد سخنرانی ترامپ در مورد برجام و

ادامه مطلب...

گفتگو با شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین المل / تندروهای داخل ایران نمی گذارند روحانی در سیاست بین الملل، برنامه های خود را اجرا کند

نگام، گفتگو – با شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل، گفتگویی در مورد سخرانی ترامپ و روحانی در سازمان

ادامه مطلب...

گفتگو با شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین المل / هزینه همه پرسی کردستان منتهی به بازیگران داخلی نیست

نگام، گفتگو – با شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل گفتگویی در مورد همه پرسی کردستان انجام دادیم که

ادامه مطلب...

گفتگوی سایت نگام با شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل / تندروهای داخل با حمایت سپاه و بیت رهبری عامل ادامه تنش میان ایران و عربستان هستند

نگام، گفتگو – در خدمت شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل امنیت بین الملل هستیم تا در مورد تنش های اخیر میان

ادامه مطلب...