شعر سیاسی : ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد / فروغ فرخزاد * به مناسبت درگذشت فروغ *

به مادرم گفتم:«دیگر تمام شد.» گفتم:” همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می‌افتد باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. سلام

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : تقدیم به عشق زبان مشترک همه آزادگان جهان و زبان مشترک تمامی زندانیان سیاسی و محصورین که به معجزه عشق تا همیشه سبز و استوار ایستاده اند / میثم(محمدهادی) بازیاری

قسم بر عشق وقتی توی دستش خنجری دارد که بی شک ماجرای ما غم زجرآوری دارد   من از کیفیت

ادامه مطلب...

شعرسیاسی: تمام شهر پر از مغزهای معترض است ، برای این همه سر، چوب دار می خواهیم / فاطمه اختصاری

گرسنه ایم ولی داس های خونی با سکوت مزرعه ها جور درنمی آید گرسنه ایم ولی گندمی که کاشته ایم

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : دوشنبه بود زجا پاشدند سربازان / محمد سلمانی

دوشنبه بود زجا پاشدند سربازان و با سه سوت مهیا شدند سربازان دوباره ایست ، خبردار ، یک‌نفر آمد که

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : حصر می شکند / داوود سلیمانی

در حصارِ کجایی؟ کجاست حصر؟ زمانه در تو گم است ، ای هماره ی زمان… نهان به قلعه ی دلها

ادامه مطلب...

شعر سیاسی: به رغم‌ مدعیانی که منع عشق کنند ، جمال چهره محصور اختر است حجت ما / میثم(محمدهادی)بازیاری

سلام حضرت آغای شال فتنه به دوش به شال سبز پناه آوردی،فریب دهی؟ میان برف نشستی چه نیتی داری؟ به

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : به منتظرترین منتظر که دلیل نیامدنش منتظران دروغین دین فروشند…

از یاد برده اند تو را کوچه سارها در فصلهام کو خبری از بهارها؟ من اهل خاکم و به زمین

ادامه مطلب...

شعرسیاسی : این حکم ،حکم کیست که محکوم مانده ایم ؛ تقدیم به مهندس میرحسین موسوی /میثم (محمدهادی) بازیاری

در گیر و دار حادثه ای شوم مانده ایم این حکم،حکم کیست که محکوم مانده ایم همچون هوای واهی دریاچه

ادامه مطلب...

شعر سیاسی :به مادرم بنویسید گرچه خواهم مُرد ، دلم خوش است که پایان داستان خوب است / سیدمهدی موسوی

به مادرم بنویسید حالمان خوب است به هر کجا بروی رنگ آسمان خوب است!! به مادرم بنویسید مهدی ات زنده

ادامه مطلب...

شعرسیاسی:من راه تــو را بسته، تـــو راه مرا بسته ، امید رهایی نیست ، وقتی همه دیواریم / زنده یاد حسین منزوی

از زمزمــــه دلتنگیم، از همهمــه بیزاریم نه طاقت خاموشی، نه تاب سخن داریم آوار پریشانــی‌ست ، رو ســوی چـــه بگریزیم؟

ادامه مطلب...