شعر سیاسی : دلرُباتر از مونالیزاست با این سن و سال / شروین سلیمانی

پیرمرد!   پیرمردی در محلِّ ماست با این سن و سال قد بلند و محکم و رعناست با این سن

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : خر نشی با گاو طرف شی الاغ / رحیم رسولی

    گفت یکی پیر به فرزند خویش پند شنو تا که بیابی فراغ این همه خوردم به جهان ای

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : عطسه با ارز دولتی / مهدی استاداحمد

بعضی داروخانه‌ها واکسن آنفلوآنزای سال قبل را می‌فروشند   یاد پاییز سال قبل به‌خیر آنفلوآنزا چقدر می‌چسبید سرد بود و

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : این وقت شب حالا کجا ؟ با زیرشلواری / رحیم رسولی

  زیر شلواری یادش بخیر آن روزها با زیرشلواری می رفت آدم هر کجا با زیرشلواری از بوق سگ تا

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : شاعرِ شعرِ فوق بعد از این در امان است؟ ما نمیدانیم! / شروین سلیمانی

    بیست سؤالی! نان گران است؟ ما نمی‌دانیم نرخِ جان است؟ ما نمی‌دانیم گُردهٔ ما برای بعضی ها نردبان

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : در این سراب چه جویی؟ / افشین علاء

    ز سنگ خاره، جواهر درست نتوان کرد علاج پستی دونان به پست نتوان کرد اساس ملک به عدل

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : بعد از این لطفا صدایم کن تو آقای پراید / سحر بهجو

من به قربان زه و سگ دست و سیمای پراید بعد ازین مزدا سه تاکسی می‌شود جای پراید می‌شود ماشین

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : قدم بزن سرهنگ / رحیم رسولی

…و با خود اندیشید گرسنگان دیگر به خانه برگشتند دریچه ها بسته چراغ ها خاموش و در خیابان ها پرنده

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : ما هر دو خورده ایم این سال ها ولی ، من چوب انقلاب، تو نان انقلاب / افشین علاء

یک عمر خورده ای از خوان انقلاب اما نبرده ای فرمان انقلاب پنجاه و هفت را بردی ز خاطرت تنها

ادامه مطلب...

شعر سیاسی : هموطن بیدار شو / هادی خرسندی

هموطن بیدار شو بیدار شو زین همه خوابیدن استغفار کن هموطن بیدار شو بیدار شو دشمن بدکاره را ناکار کن

ادامه مطلب...