آمیزش جنسی با معده پُر، هرگز!

نگام ، سلامت و پزشکی _ آمیزش جنسی نباید در زمان پُری معده صورت گیرد و بهتر است حدود سه

ادامه مطلب...

درمان واریکوسل به شیوه طب سنتی

نگام ، سلامت و پزشکی _ اغلب مردم با بیماری واریس آشنا هستند؛ اما با انواع آن آشنایی ندارند؛ چرا

ادامه مطلب...