طرح «توقف در برابر توقف» فرانسه مانند تنفس موقت در بازی والیبال است که بازیکنان مجبورند بار دیگر به بازی برگردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ در طرح فرانسوی‌ها گفته شده آمریکا معافیت فروش نفت ایران را برای سه کشور

ادامه مطلب...