مهم ترین شاخص مصوبه عدالت جنسیتی “برابری فرصت ها و حق انتخاب” است/ این اصل مبتنی بر موازین اسلامی است

    نگام ، اجتماعی _ سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده پاسخ در به

ادامه مطلب...

مولاوردی: امیدوارم مردان قائل به عدالت جنسیتی در شورای شهر انتخاب شوند

نگام ، اجتماعی _ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: امیدواریم در انتخابات شوراهای شهر و روستاها

ادامه مطلب...