گفت و گوی نگام با پیروز مجتهد زاده، عضو بازنشسته هیئت علمی مرکز مطالعات ژئوپولیتیک و مرز‌های بین‌المللی دانشگاه لندن / بررسی نتیجه خروج آمریکا از برجام و بازی ژئوپولیتیکی ایران وآمریکا و کشورهای عضو برجام

نگام ، حسن مقیمی _ رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه “ما تحریم‌هایی علیه ایران اجرا می‌کنیم که پیش از این

ادامه مطلب...

گفت و گوی نگام با پیروز مجتهد زاده، عضو بازنشسته هیئت علمی مرکز مطالعات ژئوپولیتیک و مرز‌های بین‌المللی دانشگاه لندن / خدمات رضا شاه به ایران و پیکر مومیایی متعلق به او

نگام ، حسن مقیمی _ رضا شاه با خدمات ارزشمندی که برای ایرانی که وجود نداشت انجام داد نام و

ادامه مطلب...