گفتگوی سایت نگام با سید احمد شمس : عقلای اصول گرا خبرگزاری فارس را از بازی های بچه گانه برحذر دارند ، بازنده نهایی این جنگ روانی قطعا آن ها هستند

نگام ، سرویس گفتگو  – چندی است خبرگزاری فارس با پخش صحنه هایی از فیلم محفل خصوصی سید احمد شمس

ادامه مطلب...